MMg70S

 

MMg 70s är en borstvalsmaskin som skurar och sopar i samma moment, vilket gör lättare där det finns behov utav sopning innan skurning. Löst skräp hamnar i en soplåda som lätt kan tömmas, smutsvattnet som lägger sig i sopbehållaren sugs upp och hamnar i smutsvattentanken.

Maskinen kan med fördel användas i såväl industri som butiksmiljöer, överallt där löst skräp kan förekomma.