Avskiljare

 

Ibland kan det uppstå situationer eller finnas återkommande rengöringsprocesser där man behöver samla upp mer material än vad sugaren rymmer, eller att man vill separera materialet för att enkelt kunna tömma det där det skall deponeras eller återvinnas. Man kanske har en större och kraftigare dammsugare som är ansluten till ett centralt rörsystem. Då använder man en avskiljare för att lösa problemet.

En annan fördel är att filtret i dammsugaren inte blir så hårt belastat eftersom det mesta materialet hamnar i avskiljaren.

Avskiljaren kan hanteras med truck och är enkel att tömma i större containrar.