Fimap är världsledande på sop- och skurmaskiner

Kolla in på www.fimap.se för produktinfo gällande alla våra maskiner.

Genie B

MxR